Про журнал

Галузь та проблематика

Філософські і гуманітарні науки

Процес рецензування

Модель рецензування

Подану до друку статтю редколегія скеровує на рецензування двом незалежним рецензентам, які враховують:

  • оформлення статті (наявність відповідних структурних елементів, правильність подання списку літератури, дотримання технічних вимог);
  • якість статті (посилання на праці провідних науковців у досліджуваній галузі, ґрунтовність джерельної бази, ступінь підтвердженості теоретичних положень фактичними даними).

Дві позитивні рецензії  – підстава для публікування статті у збірнику. Якщо одна чи дві рецензії негативні, то рішення щодо відхилення чи публікації статті приймається більшістю голосів на засіданні редколегії.

За наявності певних розбіжностей (конфлікт інтересів) рішення щодо відхилення чи опублікування статті також приймається більшістю голосів на засіданні редколегії.

Періодичність публікації

Щорічно в листопаді

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та належної культурної комунікації.

Історія журналу

Видання «Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філософія» за серійним принципом виходить із 2004 року. Збірник перереєстровано і затверджено в переліку наукових фахових видань України (додаток 8 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1222 від 07.10.2016 р.) Сьогодні шеф-редактором збірника є Надія Скотна, доктор філософських наук, професор, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; головним редактором – Олександр Ткаченко, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного. Членами редакційної колегії є відомі українські та зарубіжні науковці.