Інформація для читачів

Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем філософського і гуманітарного знання