Інформація для авторів

Збірник наукових праць містить статті з актуальних проблем філософського і гуманітарного знання