Редакційний штат

Головний редактор

Надія Володимирівна Скотна, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка., Ukraine

Відповідальний секретар

Олександр Анатолійович Ткаченко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine

Члени редколегії

Геннадій Євгенійович Аляєв, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Ukraine

Якуб Бартошевський, Державна вища професійна школа (м. Конін), Poland

Валентина Анатоліївна Бодак, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка., Ukraine

Володимир Степанович Возняк, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine

Алла Анатоліївна Кравченко, Національноий педагогічноий університет імені М. П. Драгоманова (Київ¸ Україна), Ukraine

Вікторія Костянтинівна Ларіонова, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Ukraine

Віра Володимирівна Лімонченко, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine

Наталія Григорівна Мозгова, Інститут філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Ukraine

Віктор Брониславович Окороков, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Ukraine

Пшемислав Пачковський, Інституту філософії Жешувського університету (м. Жешув), Poland

Георгій Дмитрович Панков, Харківська державна академія культури, Ukraine

Вікторія Володимирівна Полюга, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Ukraine

Людмила Олександрівна Филипович, Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, Ukraine

Юлія Олександрівна Шабанова, Національний гірничий університет (м. Дніпро), Ukraine

Олег Михайлович Шепетяк, Інститут суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка, Ukraine