ФІЛОСОФСЬКІ ВИТОКИ КОНЦЕПЦІЇ НЕНАСИЛЬНИЦЬКОГО СПІЛКУВАННЯ

Автор(и)

  • Олександра Качмар

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133019

Ключові слова:

спілкування, ахімса, насильницьке спілкування, концепція ненасильницького спілкування, принципи ненасильницького спілкування

Анотація

У статті висвітлюються філософські витоки ненасильницького спілкування. Обґрунтовується необхідність застосування на практиці концепції ненасильницького спілкування М. Розенберга, проводиться ретельний розгляд основних положень цього підходу. Зроблено висновок про те, що ненасильницьке спілкування допомагає створити певний рівень душевного зв’язку між людьми, перейти від мови ворожнечі до мови толерантності й любові.

Біографія автора

Олександра Качмар

доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат педагогічних наук

Посилання

Akhimsa [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : https://ru.wikipedia.org/wiki/Akhimsa.

Hren L.M. Rol komunikatyvnoi kompetentnosti u formuvanni maibutnoho spetsialista VTNZ / L.M. Hren [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://www.kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/Dukhovno-moralnisni%20osnovy%20ta%20vidpovidalnist%20osobystosti%20u%20doli%20liudskoi%20tsyvilizatsii/p1/ROL%20KOMUNIKATYVNOI%20KOMPETENTNOSTI.pdf.

King M.L. Palomnichestvo k nenasiliyu / M.L. King [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/King_PalomNenasil.php.

Massalova A. Tochka zreniya. Makhatma Gandi i Lev Tolstoy : istoriya perepiski / A. Massalova [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://vegjournal.ru/filosofiya/tochka-zreniya/586-makhatma-gandi-i-lev-tolstoy-istoriya-perepiski.html.

Makhatma Gandi. Revolyutsiya bez nasiliya / perevodchiki A. Vyazmina, O. Martyshin, E. Panfilov, Vl. Rynkevich. – M. : Izd-vo Algoritm, 2012. – 480 s.

Pedagogika nenasiliya / costavitel Annemi Peters. – SPb. : Tuskarora, 2008. – 192 s.

Pietushkova L.A. Nenasylnytske spilkuvannia yak tekhnolohiia pobudovy dialohu pratsivnyka sotsialnoi sfery z kliientom / L.A. Pietushkova // Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni nauky. – 2016. – № 1. – S. 64–69.

Rozenberg M. Yazyk zhizni. Nenasilstvennoe obshchenie / M. Rozenberg. – Sofiya, 2009. – 272 s.

Tyshchenko K. Vid simi do krainy. Yak navchytysia dolaty konflikty? / K. Tyshchenko [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : https://life.pravda.com.ua/society/2016/10/31/219591/.

Tolstoy L.H. Ispoved / L.N. Tolstoy // Sobr. soch. : v 20-ti tomakh. – M., 1960 – 1965. – T. 16. – S. 47–58.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті