ДУХОВНИЙ АСПЕКТ СВЯЩЕННОГО ПИСАННЯ У ТЛУМАЧЕННЯХ БЛАЖЕННОГО ІЄРОНІМА СТРИДОНСЬКОГО

Автор(и)

  • Михайло Альмес

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4727.37.133026

Ключові слова:

блаж. Ієронім Стридонський, Священне Писання, екзегетика, прообраз, алегорія, теорія, притча, загадка

Анотація

У статті йдеться про духовний сенс Біблії в екзегезі блаженного Ієроніма Стридонського. Вказано на проблемність та неоднозначність виявлення внутрішнього змісту Біблії древнім екзегетом. Виокремлено форми в яких «прихована» сторона у тлумаченні Писання Ієронімом проявляється найбільш чітко, а також показано, у якому значенні він їх трактує. Наголошено на принципі тривимірності тексту Біблії, яким послуговувався Ієронім у більшості своїх праць.

Біографія автора

Михайло Альмес

аспірант Київської православної богословської академії

Посилання

Bibliia : knyhy Sviashchennoho Pysannia Staroho ta Novoho Zavitu / v ukrainskomu perekladi z paralelnymy mistsiamy ; [per. Patriarkha Filareta (Denysenka)]. – K. : Vydannia Kyivskoi Patriarkhii Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy Kyivskoho Patriarkhatu, 2004. – 1407, [9] s.

Diesperov A. Blazhennyy Ieronim i ego vek. Prilozhenie: Bl. Ieronim. Izbrannye pisma / A. Diesperov. – M. : Kanon +, 2002. – 400 s.

Iieronim Strydonskyi, blazh. Lyst papi Damasu pro piat zapytan / Blazhennyi Iieronim Strydonskyi // Tvorinnia : v 2 t. – K. : Vydavnychyi viddil UPTs KP, 2014. – T. 1. – S. 290–301.

Iieronim Strydonskyi, blazh. Lyst Martselli vid imeni Pavly ta Yevstokhii / Blazhennyi Iieronim Strydonskyi // Tvorinnia : v 2 t. – K. : Vydavnychyi viddil UPTs KP, 2014. – T. 1. – S. 328–339.

Iieronim Strydonskyi, blazh. Lyst do Hebidii / Blazhennyi Iieronim Strydonskyi // Tvorinnia : v 2 t. – K. : Vydavnychyi viddil UPTs KP, 2015. – T. 2. – S. 112–145.

Iieronim Strydonskyi, blazh. Lyst do Yevstokhii / Blazhennyi Iieronim Strydonskyi // Tvorinnia : v 2 t. – K. : Vydavnychyi viddil UPTs KP, 2015. – T. 2. – S. 17–52.

Ieronim Stridonskiy, blazh. Tolkovanie na knigu proroka Isaіi / Blazhennyy Ieronim Stridonskiy // Tvoreniya : v 17 ch. – K. : Tipografіya Kolchak-Novitskago, 1882. – Ch. 7. – 457 s.

Ieronim Stridonskiy, blazh. Tolkovanie na knigu proroka Iezekiilya / Blazhennyy Ieronim Stridonskiy // Tvoreniya : v 17 ch. – K. : Tipografіya Kolchak-Novitskago, 1886. – Ch. 10. – 401 s.

Ieronim Stridonskiy, blazh. Tolkovanie na knigu proroka Daniila / Blazhennyy Ieronim Stridonskiy // Tvoreniya : v 17 ch. – K. : Tipografіya Kolchak-Novitskago, 1894. – Ch. 12. – S. 1–145.

Ieronim Stridonskiy, blazh. Tolkovanie na knigu proroka Osii / Blazhennyy Ieronim Stridonskiy // Tvoreniya : v 17 ch. – K. : Tipografіya Kolchak-Novitskago, 1894. – Ch. 12. – S. 146–350.

Ieronim Stridonskiy, blazh. Tolkovanie na knigu proroka Avdiya / Blazhennyy Ieronim Stridonskiy // Tvoreniya : v 17 ch. – K. : Tipografіya Kolchak-Novitskago, 1896. – Ch. 13. – S. 169–200.

Ieronim Stridonskiy, blazh. Tri knigi tolkovaniy na proroka Amosa / Blazhennyy Ieronim Stridonskiy // Tvoreniya : v 17 ch. – K. : Tipografіya Kolchak-Novitskago, 1896. – Ch. 13. – S. 1–168.

Ieronim Stridonskiy, blazh. Tolkovanie na knigu proroka Zakharii / Blazhennyy Ieronim Stridonskiy // Tvoreniya : v 17 ch. – K. : Tipografіya Kolchak-Novitskago, 1900. – Ch. 15. – S. 1–195.

Ieronim Stridonskiy, blazh. Tolkovanie na knigu proroka Malakhii / Blazhennyy Ieronim Stridonskiy // Tvoreniya : v 17 ch. – K. : Tipografіya Kolchak-Novitskago, 1900. – Ch. 15. – S. 196–252.

Ieronim Stridonskiy, blazh. Tri knigi tolkovaniy na poslanie k Galatam / Blazhennyy Ieronim Stridonskiy // Tvoreniya : v 17 ch. – K. : Tipografіya Kolchak-Novitskago, 1901. – Ch. 17. – 391 s.

Krisp S. Pravoslavnaya bibleistika mezhdu patristikoy i postmodernizmom. Vzglyad s Zapada / Saymon Krisp // Bibliya v tserkvi. Tolkovanie Novogo Zaveta na Vostoke i Zapade. (Seriya «Sovremennaya bibleistika» – Vibliotheca Biblica) / [Dzheyms D. Dann, Iannuariy Ivliev, Ioannis Karavidopulos, Ulrikh Luts, Yurgen Rolof i dr.]. – 2-e izd. – M. : Bibleysko-bogoslovskiy in-t sv. apostola Andreya, 2011. – S. 118–133.

Nestorova O. ALLEGORIA PRO TYPOLOGIA. Origen i sudba inoskazatelnykh metodov interpretatsii Svyashchennogo Pisaniya v rannepatristicheskuyu epokhu / O.E. Nesterova. – M. : IMLI RAN, 2006. – 298 s.

Savrey V. Kappadokiyskaya shkola v istorii khristianskoy mysli : ucheb. posob. / V. Savrey. – M. : Izd-vo Moskovskogo un-ta, 2012. – 256 s.

Fokin A. Blazhennyy Ieronim Stridonskiy : bibleist, ekzeget, teolog / A. Fokin. – M. : Tsentr bibleysko-patrol. issled., 2010. – 224 s.

Fokin A. Ieronim Stridonskiy / A.R. Fokin // Pravoslavnaya entsiklopediya : v 36 t. – M. : Tserkovno-nauchnyy tsentr «PRAVOSLAVNAYa ENTsIKLOPEDIYa», 2009. – T. 21. – S. 336–370.

Kelly J.N.D. Jerome His life, Writings, and Controversies. London, Duckworth, 1975, 355 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті