ИСТОРИЗМ ХАЙДЕГГЕРА КАК ОСНОВАНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

Автор(и)

  • Вера Лимонченко

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4727.41.165815

Ключові слова:

історична історія філософії, філософська історія філософії, «Historie», «Geschichte», самосвідомість

Анотація

Анотація. Мета. У статті ставиться завдання експлікувати акценти в розумінні історії як способу організації думки на матеріалах статті Гайдеґґера «Дослідницька робота Вільгельма Дільтея і боротьба за історичний світогляд в наші дні. Десять доповідей, прочитаних в Касселі (1925)». Методологія. У статті застосований метод поглибленого рефлексивного читання, що передбачає роботу з поняттями і встановлення нюансів смислу при використанні різних термінів. Теоретичною основою дослідження є таке розуміння філософії, коли вона постає самосвідомістю думки, з՚ясуванням шляху формування суб՚єктивності. При цьому спостерігається залежність бачення характеру історії філософії від розуміння завдань філософії. Розглядаються дві установки – філософська історія філософії і історична історія філософії, які найчастіше бачаться самостійними дисциплінами, але стверджується, що вже у Геґеля вони представлені в єдності. Наукова новизна. Розуміння особливостей історико-філософської концепції Геґеля передбачає звернення до аналітики поняття «Історія», яке у нього функціонує у двох формах – «Historie» і «Geschichte». «Historie» належить до емпіричної історії, що нанизує один за одним факти, «Geschichte» можна експлікувати як сутнісно-історичне, яке виявляє єдність з «логічним», співвіднесене з ним і пронизане ним. Протиставлення філософської історії філософії та історичної історії філософії при вживанні терміна «Geschichte» набуває нового відтінку: акцентується взаємопов՚язана історія філософії, а не тільки розрізнені історії філософії, тобто можна говорити про історію філософії (проект філософський) і історії філософій (проект історичний). Висновки. Гайдеґґер підкреслює, що історія як спосіб організації думки адекватна такому розумінню людського існування, коли людина знає як про власний початок, так і рішуче звернена до майбутнього. Таке розуміння дає змогу людині долати часткову приватність миттєвого існування і бути продуктивно зверненою у майбутнє завдяки відкритості, дієвій силі минулого.

Біографія автора

Вера Лимонченко

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (limonchenko57@gmail.com); ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4770-7199

Посилання

Baumeister, A. (2016). Gadamer yak mifotvorets: mif Haidegera [Gadamer as a myth-maker: Heidegger՚s myth]. Filosofska dumka – Philosophical thought, 1, 112–117 [in Ukrainian].

Horskyi, V. (2004). Do pytannia pro identychnist istorii filosofii yak nauki [On the question of the identity of the history of philosophy as a science]. Naukovi zapyski NAUKMA. Tom 25: Filosofiia ta relihiieznavstvo – Scientific notes of NAUKMA. Vol. 25: Philosophy and Religious Studies (pp. 3–7) [in Ukrainian].

Gromov, R. (2007). Brentano i Gusserl kak istoriki filosofii [Brentano and Husserl as historians of philosophy]. Logos, 6 (63), 75–97 [in Russian].

Yevropeiskii slovnyk filosofii: Leksykon neperekladnostei [European Dictionary of Philosophy: Lexicon of Implications]. (2011). (Vol. 2). Kyiv: DUKh I LITERA [in Ukrainian].

Kozellek, R. (2005). Mynule maibutnie. Pro semantyku istorychnoho chasu [Past future. To the semantics of historical times]. (V. Shved, Trans.). Kyiv: Dukh i litera [in Ukrainian].

Perov, Iu. (1993). «Filosofiia istorii» Gegelia: ot substantcii k istorichnosti [«Philosophy of History» Hegel: from substance to historicity]. In G. Gegel, Lektcii po filosofii istorii – Lectures on the philosophy of history (pp. 7–53). Saint Petersburg: Nauka [in Russian].

Perov, Iu. (2004). Istoriia filosofii v sovremennom filosofskom znanii [The history of philosophy in modern philosophical knowledge]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta – Herald of Moscow State Technical University, 7, 185–194 [in Russian].

Riker, P. (2002). Obektivnost i subektivnost v istorii [Objectivity and subjectivity in history]. (I. Vdovinа & A. Machulskа, Trans.). Istoriia i istina – History and truth (pp. 35–57). Saint Petersburg: Aleteiia [in Russian].

Sekundant, S. (2018). Vilgelm Vindelband: istoriia kak organon i sostavnaia chast filosofii [Wilhelm Windelband: The History of Philosophy as an Organon and as an Integral part of Philosophy]. Sententiae, 37 (2), 62–92. doi: 10.22240/sent37.02.062 [in Russian].

Solovev, V. (1988). Zhiznennaia drama Platona [Plato՚s life drama]. Sochineniia – Writings (Vols. 1–2; Vol. 2), (рр. 582–626). Moscow: Mysl [in Russian].

Khaidegger, M. (1993). Gegel i greki [Hegel and the Greeks]. (V. Bibikhin, Trans.). Vremia i bytie – Time and being (pp. 381–390). Moscow: Respublika [in Russian].

Khaidegger, M. (1995). Issledovatelskaia rabota Vilgelma Dilteia i borba za istoricheskoe mirovozzrenie v nashi dni. Desiat dokladov, prochitannykh v Kassele (1925) [Wilhelm Dilthey՚s research work and the struggle for the historical worldview of our time. Ten reports read in Kassel (1925)]. (A. Mikhailov, Trans.). Voprosy filosofii – Philosophical Questions, 1, 119–145 [in Russian].

Babich, B. (2015). The ‘New՚ Heidegger. In T. Georgakis & P. Ennis (Eds.), Heidegger in the 21st Century (pp. 167–187). Frankfurt am Main: Springer.

Kisiel, T., & Sheehan, T. (Eds.). (2010). Becoming Heidegger: On the Trail of his Early Occasional Writings, 1910–1927 (2nd ed., rev.). Seattle: NOESIS PRESS, LTD.

Catana, L. (2016). Doxographical or Philosophical History of Philosophy: On Michael Frede՚s Precepts for Writing the History of Philosophy. History of European Ideas, 42 (2), 170–177. doi: 10.1080/01916599.2014.906149.

Catana, L. (2015). Intellectual History and the History of Philosophy. Their Genesis and Current Relationship. In R. Whatmore & B. Young (Eds.), A Companion to Intellectual History (pp. 127–140). Wiley-Blackwell. doi: 10.1002/9781118508091.ch10.

Gillespie, M.A. (2015). Hegel, Heidegger, and the Ground of History. The Chicago & London: University of Chicago Press.

Hadjioannou, Ch. (2017). What Can We Do with Heidegger in the Twenty-First Century? Journal of the British Society for Phenomenology, 48 (4), 350–359. doi: 10.1080/00071773.2017.1286154.

Georgakis, T., & Ennis, P.J. (Eds.). (2015). Heidegger in the Twenty-First Century. Vol. 80: Contributions To Phenomenology. Dordrecht: Springer. doi: 10.1007/978-94-017-9679-8_10.

Rorty, Р. (1984). The historiography of philosophy: four genres. In R. Rorty, J.B. Schneewind, & Q. Skinner (Eds.), Philosophy in History (pp. 49–75). Cambridge: Cambridge University Press.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-18

Номер

Розділ

Статті