ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ПРАВОСЛАВНОЇ ТРАДИЦІЇ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Автор(и)

  • Валентина Бодак

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4727.41.169501

Ключові слова:

вертеп, сміхова культура, суспільство, українська православна традиція

Анотація

Анотація. Метою роботи є постановка проблеми виникнення феномену української сміхової культури та виявлення у контексті православної традиції форм її функціонування, зокрема вертепу; а також з՚ясування світоглядних, ментальних, соціокультурних умов її генезису.

Українська православна традиція – це особливе поєднання елементів східного і західного християнства на ґрунті дохристиянських вірувань українців, що своїм наслідком має формування їх духовного світу, самовідтворення української культури й ментальності. Методологія дослідження визначена діалектикою взаємозв՚язків універсального і національного, що присутні в українській православній традиції, специфіка якої проявляється в самобутності організації обрядово-культової сфери, мистецькому оформленні церковно-релігійного життя, а також оригінальному прочитанні деяких канонічних засад християнського вчення. Національні особливості виявляють себе у писемній спадщині та настановах Отців Церкви, церковних канонах щодо таїнств, постів, шанування святих та ікон, проведенні богослужінь, сакральній архітектурі та іконописі, у требниках, рішеннях Вселенських Церковних Соборів, церковних догматах та символі віри, у системі християнських вірувань, звичаїв та обрядів тощо. Наукова новизна статті полягає у твердженні: українська православна традиція живе сьогодні в усному та писемному, вербальному і невербальному вияві, зокрема у формах народної сміхової культури, основним принципом якої є карнавалізація соціальної дійсності з метою її суспільних перетворень. Вертепне дійство і за формою, і за змістом відображає релігійну традицію, відтворюючи в усній вербально-зображувальній формі біблійний сюжет народження Ісуса Христа, подія якого є ключовою у народній календарній обрядовості Різдвяного циклу. Водночас маріонеткове чи «живе» вертепне дійство композиційно, ідейно-тематично, художньо-естетично поєднує і відтворює з цим сюжетом широкий спектр актуальних проблем сьогодення. Висновки. Включення проблем сміхової культури до предметного кола соціально-філософських, релігієзнавчих досліджень робить його результативним для вивчення сучасних культуротворчих процесів в українському суспільстві.

Біографія автора

Валентина Бодак

доктор філософських наук, професор кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (bodakvalentyna@gmail.com); ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0208-5282

Посилання

Averyntsev, S. (2004). Pro dukh doby ta pochuttia humoru [The spirit of the day and the sense of humor]. Dukh i literaSpirit and Liter. Kyiv: Vydavnytstvo «Dukh i litera» [in Ukrainian].

Bakhtin, M. (1965). Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaia kultura Srednevekovia і Renessansa [Francois Rabelais՚s creativity and the popular culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moskva: Khudozhestvennaia lіteratura [in Russian].

Bodak, V. (2018). Mistse relihiieznavchoho znannia u metodolohii rozuminnia natsionalno-dukhovnykh protsesiv u mynulomu i sohodenni [Place of religious knowledge in the methodology of understanding the national-spiritual processes in the past and present]. Liudynoznavchi studii. Seriia «Filosofiia»: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Filosofiia»Human Studies. Series of «Philosophy»: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 36, 23–34. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka. doi: 10.24919/2522-4700.36.154284 [in Ukrainian].

Valler, P. (2005). Tradіtcіia [Tradition]. In K. Sigov (Comp.), Lіchnost і tradіtcіia: Averіntcevskіe chtenіia – Personality and tradition: Averintsev readings (рр. 159–202). Kyiv: Dukh i litera [in Russian].

Galagan, V.P. (1882). Vertepnaia drama і ee stcenіcheskaia postanovka [The clown drama and its stage production]. Kievskaia starinaKiev antiquity, 4, 9–38 [in Russian].

Hudzenko, O.Z. (2014). Smikhova kultura yak modus sotsiokulturnykh transformatsii ukrainskoho suspilstva [Glamorous Culture as a Modus of Socio-Cultural Transformations in Ukrainian Society]. Hrani – Grani, 12 (116), 162–166 [in Ukrainian].

Malaniuk, Ye. (1962). Knyha sposterezhen [The book of observations]. Toronto: Homin Ukrainy [in Ukrainian].

Ohiienko, I. (1991). Ukrainska kultura: korotka istoriia kulturnoho zhyttia ukrainskoho naroda [Ukrainian culture: a Brief History of the Cultural Life of the Ukrainian People]. Kyiv: Abrys [in Ukrainian].

Pankova, L.O. (2008). Smikhova kultura Ukrainy v konteksti suchasnykh transformatsiinykh protsesiv [Glamorous Culture of Ukraine in the Context of Modern Transformation Processes]. (Extended abstract of candidate՚s thesis). Kharkiv [in Ukrainian].

Perettc, V.N. (1895). Kukolnуi teatr na Rusі: іstorіcheskіi ocherk [Puppet theater in Russia: historical essay]. Ezhegodnіk іmperatorskіkh teatrov. Prilozheniia – The Yearbook of Imperial Theaters. Applications, 1, 85–185. Saint Petersburg: b.v. [in Russian].

Popovych, M.V. (1989). Mykola Hohol: roman-ese [Nikolay Gogol: Novel essay]. Kyiv: Molod [in Ukrainian].

Sahan, O. (2011). Poniattia Kyivskoho khrystyianstva, yoho tserkovna ta prostorovo-chasova identyfikatsiia [The concept of Kievan Christianity, its church and spatial-temporal identification]. Retrieved from https://www.religion.in.ua/main/analitica/11408-ponyattya-kiyivskogo-xristiyanstva-jogo-cerkovna-ta-prostorovo-chasova-identifikaciya.html [in Ukrainian].

Shevchuk, М. (Comp.). (n.d.). Stsenarii vertepu «Yevromaidan» [Scenario of Euro Maydan]. Retrieved from https://espreso.tv/news/2014/01/05/scenariy_vertepu_yevromaydanu_rozihnaty_posadyty_vsikh_ditey_do_2_kh_lit_vbyty [in Ukrainian].

Collins, J. (1989). Uncommon Culture: Popular Culture and Post-Modernism. New York: Routledge.

Hassan, I. (1987). Making sense: The trials of postmodernist discours. New literary history, 18 (2), 437–459. Baltimore.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-18

Номер

Розділ

Статті