НОВЕ ПЕДАГОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ: ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Автор(и)

  • Володимир Возняк

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4727.41.168523

Ключові слова:

мислення, педагогічне мислення, нове педагогічне мислення, освіта, суб՚єктність культури, цілісність виховання

Анотація

Мета. У статті ставиться завдання розкрити істотні характеристики нового педагогічного мислення. Методологія. У статті застосована методологія діалектики як логіки і теорії пізнання, що передбачає розгляд проблеми у царині всезагального (конкретно-всезагального, а не абстрактно-загального), теоретичну аналітику руху понять як форми здійснення думки, як способу її занурення у сутність процесу. Теоретичною основою дослідження є розуміння сутності освітнього процесу як становлення людської суб՚єктивності у процесі діяльного розпредметнення досвіду попередніх поколінь. Наукова новизна. У статті стверджується, що педагогічне мислення треба розуміти не як певний професійний вияв інтелектуальної діяльності зі своєю специфікою, а як здатність здійснювати діяльність відповідно до сутності освітнього процесу. Нове педагогічне мислення тлумачиться не у руслі пошуків абстрактних ознак певної «новизни», створення «нових педагогічних технологій», а як таке мислення, яке здатне реально й адекватно розв՚язувати суперечності сучасного стану освіти. Тому нове педагогічне мислення позиціонує себе саме як мислення (з необхідною рефлексією на свій категоріальний лад) і як власне педагогічне, орієнтуючись на сутність освітнього процесу як найскладнішої реальності у світі. До його характерних ознак належить: здійснення педагогічного спілкування як суб՚єкт-суб՚єктних стосунків, активація змісту навчання як власне культури і, тим самим, – як «третього суб՚єкта» освітнього процесу, забезпечення реальної цілісності виховання (зокрема, не «моральне виховання», а моральнісність усього виховного процесу). Висновки. Для оволодіння новим педагогічним мисленням потрібна наявність певного мінімуму філософської культури педагогів, а тому система підготовки майбутніх вчителів потребує радикальної зміни.

Біографія автора

Володимир Возняк

доктор філософських наук, професор, завідувач  кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вулІвана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна (volim_s@ukr.net); ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6877-3785

Посилання

Batishchev, G. (2015a). Chelovek sovershenstvuiushchiisia [A Man is Improving]. In G.S. Batishchev, Filosofsko-pedagogicheskie proizvedeniia. Tom 2: Raboty 1980-kh godov Philosophical and Pedagogical Works. Vol. 2: Works of the 1980s (pp. 274–282). Biisk: FGBOU VPO «AGAO» [in Russian].

Batishchev, G. (2015b). Nachinat s sebia [Starting from yourself]. In G.S. Batishchev, Filosofsko-pedagogicheskie proizvedeniia. Tom 2: Raboty 1980-kh godov – Philosophical and Pedagogical Works. Vol. 2: Works of the 1980s (pp. 283–288). Biisk: FGBOU VPO «AGAO» [in Russian].

Batishchev, G. (2015c). Tvorchestvo i novoe pedagogicheskoe myshlenie: ot dialektiki mezhdusubektnosti k proektu «Sistema obnovleniia vospitatelnykh protcessov» [Creativity and New Pedagogical Thinking: from the dialectic of intersubject to the project «System for the update of educational processes»]. In G.S. Batishchev, Filosofsko-pedagogicheskie proizvedeniia. Tom 2: Raboty 1980-kh godov Philosophical and Pedagogical Works. Vol. 2: Works of the 1980s (pp. 263–274). Biisk: FGBOU VPO «AGAO» [in Russian].

Vishniakova, S. (1999). Professionalnoe obrazovanie: Slovar. Kliuchevye poniatiia, terminy, aktualnaia leksika [Vocational Education Dictionary. Key concepts, terms, actual vocabulary]. Moskva: NMTc SPO. Retrieved from https://www.psyoffice.ru/6-1057-novoe-pedagogiches-koe-myshlenie.htm [in Russian].

Vozniak, V. (2008). Spivvidnoshennia rozsudku i rozumu yak fílosofsko-pedahohichna problema [Value of reason and mind as a philosophical-pedagogical problem]. Drohobych: Redaktsiino-vydavnychyi viddil Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Vozniak, V., & Limonchenko, V. (2014). Kultura yak «tretii subiekt» osvitnoho protsesu [Culture a is the «third subject» of the educational process]. In N. Skotna & O. Tkachenko et al. (Eds.), Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Filosofiia»Problems of the humanities. Series of «Philosophy»: a collection of scientific works of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 23, 14–28. Drohobych: Vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Vozniak, V., & Zaiats, T. (2015). Liudianist yak neobkhidna katehoriia novoho pedahohichnoho myslennia [humanity as a necessary category of the new pedagogical school]. In N. Skotna & O. Tkachenko et al. (Eds.), Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Filosofiia»Problems of the humanities. Series of «Philosophy»: a collection of scientific works of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 35, 4–12. Drohobych: Vydavnychyi viddil DDPU imeni Ivana Franka [in Ukrainian].

Zinchenko, V., & Morgunov, E. (1994). Chelovek razvivaiushchiisia: ocherki rossiiskoi psikhologii [Man Developing: Essays on Russian Psychology] (2nd ed., rev.). Moskva: Trivola [in Russian].

Lobastov, G. (2004). K logicheskim opredeleniiam soznaniia: E.V. Ilenkov i I. Kant [To logical definitions of consciousness: E.V. Ilenkov and I. Kant]. Voprosy filosofii – Questions of philosophy, 3, 56–65 [in Russian].

Lobastov, G. (2008). Bytie i myshlenie: k nachalam dialekticheskoi logiki [Being and thinking: to the beginnings of dialectical logic]. In V. Tolstykh (Ed.), Evald Vasilevich Ilenkov Evald Ilyenkov (pp. 84–119). Moskva: Rossiiskaia politicheskaia entciklopediia (ROSPEN) [in Russian].

Petrovskii, A.V. (Ed.). (1989). Novoe pedagogicheskoe myshlenie [New pedagogical thinking]. Moskva: Pedagogika [in Russian].

Kansanen, P. (1991). Pedagogical Thinking: The Basic Problem of Teacher Educatio. European Journal of Education, 26 (3), 251–260.

Salminen, J., & Annevirta, T. (2016). Curriculum and Teachers՚ Pedagogical Thinking When Planning for Teaching. European Journal of Curriculum Studies, 3 (1), 387–406. Retrieved from http://pages.ie.umi-nho.pt/ejcs/index.php/ejcs/article/view/126/63.

Snir, I. (2017). Minima Pedagogica: Education, Thinking and Experience in Adorno. Journal of Philosophy of Education, 51 (2). doi: 10.1111/1467-9752.12238.

Talvio, M. (n.d.). Pedagogical thinking and decision-making of teacher educators. Retrieved from http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002380.htm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-18

Номер

Розділ

Статті