ЧУДО В ОБЪЕКТИВЕ МИФОПОЭТИКИ «ПОКАЗЫВАНИЯ»

Автор(и)

  • Георгий Панков

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4727.41.168548

Ключові слова:

диво, міфопоетика, «показування», порядок, повчання, священне, сакральна санкція

Анотація

Мета. У статті ставиться завдання осмислити міфічну картину дива в контексті запропонованому С.С. Аверинцевим дискурсі «показування». Методологія. У статті зроблено феноменологічний аналіз міфології, що спирається на стратегію «філософії життя». Феномен дива зіставляється не з даними наукової картини світу, а з ситуаціями життєвого світу, які проектуються у культурі міфу. Такий підхід до міфологеми дива передбачає реконструкцію у її змісті ціннісних установок культури певної традиції, у цьому випадку – православ՚я. Він органічно поєднується з герменевтичним методом, який використовувався в інтерпретації фрагмента Києво-Печерського патерика. Застосований підхід до вивчення міфу висувається у вигляді альтернативи сцієнтичному погляду на міфологію і відповідає гуманітарній парадигмі релігієзнавства та культурології. Наукова новизна. У статті запропонована концепція міфологеми дива в світлі вчення про поетику видатного вченого С.С. Аверинцева. Це уможливлює сприймання міфічного образу дива в значенні поетичного механізму соціокультурного регулювання. Наукова новизна пропонованої статті не тільки вбачається у погляді на міфопоетику чудес, а й демонструє продуктивність звернення творчості С.С. Аверинцева в методологічний горизонт релігієзнавства та культурології. Висновки. У результаті з՚ясовано, що надприродне чудо виконує значення специфічного коду, за допомогою якого у міфі виражається встановлений традицією порядок і прагнення традиції спонукати своїх адептів дотримуватися його умов. «Показування» картини світу в міфі виглядає «показуванням» встановленого традицією порядку, а представлені міфологією чудеса розглядаються семіотичними конструкціями, що виражають цінності християнської традиції. Пропонується замість оцінного судження «диво як вигадка» ставити і розв՚язувати питання про диво в значенні семіотичної творчості, що створює образні повчальні ситуації, які становлять ідеологічний механізм соціокультурного регулювання.

Біографія автора

Георгий Панков

доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології, Харківська державна академія культури, Бурсацький узвіз, 4, Харків, 61057, Україна (gpank27@gmail.com); ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1017-4891

Посилання

Averintcev, S. (1997). Poetika rannevizantiiskoi literatury [Poetics of carly Byzantine literature]. Moscow: CODA [in Russian].

Astapov, S.N. (2017). Dostovernost chuda: trudnosti evidentcialistskogo podkhoda [Authenticity of the miracle: difficulties of evidentialistical approach]. Voprosy filosofiiQuestions of philosophy, 9, 121–130 [in Russian].

Bashlykava, M.E. (2008). Topika zhitii v Kievo-Pecherskom paterike redaktcii 1661 g. [The topic of the lives in Kiev-Pechersk Pateric of the edition 1661]. (Extended abstract of candidate՚s thesis). Moscow [in Russian].

Diltei, V. (1995). Kategoriia zhizni [The Category of life]. Voprosy filosofiiQuestions of philosophy, 10, 129–143 [in Russian].

Diatlov, B. (Ed.). (2009). Paterik Kіevo-Pecherskii. Тom 1: Podvizhniki Kievo-Pecherskoi lavry CICV vv. i drevnie sviatye, prichislennye k ee chudotvortcam [Pateric of Kiev-Pechersk. Vol. 1: The devotees of the Kiev-Pechersk Lavra ХІ–ХV centuries and the ancient saints, counted among its miracle workers]. Kiev: Tipografiia Kievo-Pecherskoi lavry [in Russian].

Kozintceva, T. (2010). Poniatie chuda v religioznoi i filosofskoi traditciiakh [The concept of the miracle in religious and philosophical traditions]. Relihiia ta sotsium – Religion and Society, 1 (3), 30–34 [in Russian].

Kozolupenko, D.P. (2009). Mifopoeticheskoe mirovospriiatie [The Mythpoetic world view]. Moscow: «Kanon+» ROOI «Reabilitatciia [in Russian].

Losev, A.F. (1991). Dialektika mifa [The dialectic of the myth]. In Iu.A. Rostovtcev (Comp.), Filosofiia. Mifologiia. Kultura (pp. 21–186). Moscow: Politizdat [in Russian].

Maidanov, A.S. (2018). Mif kak sredstvo sakralizatcii zhiznennogo mira [The myth as a means of sacralization]. Voprosy filosofiiQuestions of philosophy, 9, 207–213 [in Russian].

Meletinskii, E.M. (2012). Poetika mifa [The Poetics of myth]. Moscow: Akademicheskii Proekt; Mir [in Russian].

Pankov, G. (2014). Mificheskaia kartina videniia kak prostranstvo samosoznaniia lichnosti (na primere seraficheskogo videniia Frantсiska Assizskogo [Mythicalpicture of the vision as a space of self-consciousness of the person (by the example of the seraphic vision of Francis of Assisi)]. Humanizm. Liudyna. Osobystist: materialy 26-kh Mizhnarodnykh liudynoznavchykh filosofskykh chytan (Drohobych, 2014 r.) Humanism. Man. Personality: Proceedings of the 26 International philosophical readings of human knowledge (Drohobych, 2014). (pp. 76–83). Drohobych: DDPU imeni Ivana Franka [in Russian].

Pankov, H. (2017). Sytuatsiia tsinnisnoho konfliktu v zhytii Kyievo-Pecherskoho chentsia Tyta u konteksti kulturoloho-relihieznavchoho osmyslennia [The situation of value conflict in the life of Kiev-Pechersk monk Titus in the context of cultural-religious understanding]. Istoriia relihii v Ukraini: naukovyi shchorichnyk – History of religions in Ukraine: Scientific yearbook, 27, 466–475. Lviv: Lohos [in Ukrainion].

Pankov, G. (2018a). Chudesnye videniia v asketicheskom diskurse Kievo-Pecherskogo paterika [Wonderful visions in the ascetic discourse of Kiev-Pechersk Patericus]. Istoriia relihii v Ukraini: naukovyi shchorichnyk – History of religions in Ukraine: Scientific yearbook, 2, 334–350. Lviv: Lohos [in Russian].

Pankov, H.D. (2015). Poetyka yak kulturotvorchyi mekhanizm v ahiohrafii Petra Afonskoho [Poetics as a cultural mechanism in the hagiography of Peter of Athos]. Kultura Ukrainy: zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoi derzhavnoi akademii – Culture of Ukraine: a collection of scientific works of the Kharkiv State Academy, 49, 21–30. Kharkiv: KhDAK [in Ukrainian].

Pankov, G.D. (2018b). Mificheskii obraz chuda v kontekste reguliruiushchego mekhanizma kultury [The mythical image of a miracle in the context of the regulating mechanism of culture]. Sotsializatsiia osobystosti u suchasnykh sotsiokulturnykh kontekstakh: IX mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, Kharkiv, 5 zhovtnia 2018 r. – Socialization of Personality in the modern socio-cultural contexts: ІХ International Scientific and Practical Conference, Kharkiv, October 5, 2018. (pp. 128–130). Kharkiv: KHNPU [in Russian].

Rynkovoi, I.V. (2010). Fenomen chuda [The phenomenon of the myracle]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kultury i iskusstva. Seriia Filosofiia – Herald of Moscow State University of Culture and Art, 5 (37), 46–52 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-06-18

Номер

Розділ

Статті