Поточний номер

№ 41 (2019)
Переглянути всі випуски

ISSN 2522-4727 (print)
ISSN 2522-4735 (online)

Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Рік заснування: 2000

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації друкованого засобу масової інформації КВ № 24076-13916Р від 02.08.2019 року.

Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія» включено до Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ № 1222 від 07.10.2016 р.).

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються статті з актуальних проблем філософського і гуманітарного знання. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться проблемами філософії, історії філософії, світової і вітчизняної духовної культури

Мова видання: українська, англійська, польська, російська.
Періодичність: 1 раз на рік ( червень)
Матеріали приймаються: до 30 березня

Збірник індексується в міжнародних базах даних: Google Scholar, Research Bib, ICI World of Journals, Index Copernicus International. Кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital object identifier).

Відповідальний секретар: Ткаченко Олександр Анатолійович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Адреса редакції: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Тел. +38(067) 4365874
E-mail: tkacenkoaleksandr1928@gmail.com

Вебсторінка збірника: http://kaf-filos.dspu.edu.ua/